Kvalitetsindex

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #1

Tjust Behandlingsfamiljer ligger över genomsnitt i kvalitetsundersökning

Varje år gör vi på Tjust Behandlingsfamiljer tillsammans med Skandinavisk Sjukvårdsinformation en kvalitetsundersökning för att säkerställa och utvärdera vårt arbete jämfört med andra liknande verksamheter. Genom intervjuer med handläggare som har haft placeringar genom oss på Tjust Behandlingsfamiljer under det gångna året kan vi få en bra bild hur vår verksamhet har lyckats.

Frågorna till handläggarna berör områden som mottagande och introduktion, verksamhetens arbete kring behandlingsplan, uppföljning, rapportering, utslussning med mera. Den samlade informationen skapar en tydlig bild av hur väl vår verksamhet fungerar och blir vägledande för hur vi arbetar med fortsatt utveckling. För senaste redovisade perioden, maj 2010 t.o.m. maj 2011, placerar sig Tjust Behandlingsfamiljer över index med ett genomsnittligt betyg på 8.8 poäng av maximalt 10.

Slutligt genomsnittligt betyg för samtliga verksamheter med samma typ av tjänster låg samma period på 8.1 poäng av maximalt 10. Slutsatsen är att Tjust Behandlingsfamiljer har ett bättre resultat än genomsnittet. Verksamheten får speciellt höga poäng inom områden som Information om verksamheten (9.1), Omvårdnadsinsatser (9.1) och Utslussning (9.3). Att utvärdera sin egen verksamhet skapar underlag för förbättringar och ständig utveckling vilket är en av Tjust Behandlingsfamiljers prioriterade verksamhetsfrågor.