Läsprojektet

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #1

Läsprojektet utvecklar ungdomarnas möjligheter

Sedan hösten 2012 genomför vi på Tjust Behandlingsfamiljer ett projekt för att öka ungdomars möjlighet att skapa en större kunskapsplattform genom att förbättra sin läsförmåga. Vi kallar det för ”Läsprojektet”.

Projektet bygger på den engelska metoden Paired Reading (parläsning) som visat sig vara en mycket framgångsrik metod för att öka barn och ungdomars läsförmåga. I Läsprojektet deltar cirka 30 barn och ungdomar från familjer kopplade till Tjust Behandlingsfamiljer.

Målsättningen är att projektet skall skapa ett intresse för läsning som i sin tur skapar en utveckling av deras läsförmåga. Genom projektet får ungdomarna och barnen även en möjlighet till att öva på att vara i en nära relation med sina behandlingsföräldrar.

Projektet kommer fortsätta under 2013 för att sedan utvärderas och ge underlag och kunskap till hur vi arbetar med dessa frågor i vårt framtida arbete. Läs mer om Paired Reading här.