Intern utbildning och föreläsning för våra Uppdragsgivare

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #2

Vad händer i fosterfamiljen? Hur är det för de föräldrar som har sina barn placerade i familjehem?

Hederskultur och kulturella aspekter på behandlingsarbetet.

Det var rubriken på en trevlig februari dag på Astridlindgrens Näs i Vimmerby. Dagen riktade sig till vår personal och våra Behandlingsfamiljer samt till våra uppdragsgivare.

Dagens föreläsare var Ingrid Höjer, Professor med inriktning på barn och familj vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Ingrid har arbetat som forskare sedan -95 inom Socialt arbete med barn och familjer. Social barnavård. Familjehemsverksamhet. Forskning om ungdomar som lämnar dygnsvården. Ingrids forskning har huvudsakligen varit inriktad mot den sociala barnavården, men inbegriper även forskning inom familjerättens område. Ingrid fick också 2011 års FSF pris (Föreningen för socionomer i familjehemsvården) för sitt arbete.

Ingrid har lång erfarenhet som socionom, bland annat många år som familjehemssekreterare. Förmiddagen ägnades åt, hur familjehemsuppdraget påverkar alla medlemmar av familjen. I avhandlingen ”Fosterfamiljens inre liv” fokuseras på hur fosterföräldrar uppfattar sitt uppdrag. I boken Att leva med fostersyskon 2006 tillsammans med Monica Nordenfors synlig görs familjehemmets egna barn. Hur är det att leva med fostersyskon?

Efter lunch ändrades perspektivet och föreläsningen kom då att beröra föräldrar som har sina barn placerade i fosterfamiljer, en grupp som sällan har uppmärksammats av forskningen. Ingrid gav en genom gång av aktuell svensk och internationell forskning och vad som framkommer kring de biologiska föräldrarnas situation.

Under våren har all personal Behandlingsfamiljer, behandlingssamordnare och psykologer, tag i del av två mycket uppskattade föreläsningar kring Kulturella aspekter på vården i allmän het samt Hederskultur i synnerhet. Föreläsare var Rasool Awla, född i irakiska Kurdistan och utbildad till journalist i Jordanien. Rasool kom till Sverige 1984 och utbildade sig vidare i Sverige med magisterexamen i statskunskap och sociologi. Rasool arbetar idag  med hedersrelaterat våld och förtryck. Han har föreläst sedan 2000 kring kulturmöten och om de mekanismer som leder till hedersrelaterat våld och förtryck.