Kvalitet resultatredovisning 2012

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #2

Kvalitetsarbetet är centralt för oss och särskilt angeläget är det att kunna visa på individuella resultat av behandlingen.

Resultat i sammandrag:

» 72 % av samtliga placerade når samtliga mål i skolan efter ett år i behandling. Ingen klarade målen före placering.

» 15 % sammanbrott.

» Självbilden förbättras avsevärt för färdigbehandlade ungdomar.

» Normbrytande beteende och depression har i princip halverats.

» Upplevelsen av ångest och ilska har minskat med 6 % respektive 24 %.

» De adaptiva färdigheterna har utvecklats mycket positivt och förmågan att hantera sin vardag och ta hand om sig själv har normaliserats.

» Enligt ADAD-intervjun tycker samtliga ungdomar som fullföljde placeringen att de varit delaktiga i planeringen av sin behandling.

Genom en uppföljning som gjordes av Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SIL) under 2012, framgår att våra uppdragsgivare skattat upplevelsen av vårt arbete högt. Vi får ett resultat på 8,4 av 10 möjliga som ett medelvärde på samtliga frågor. Vid en jämförelse med ca 140 andra institutioner visar det totala medelvärdet 7,9.

Vi har genomfört ett flertal ADAD Ut och Upp under året. De visar att samtliga intervjuade ungdomar som fullföljde behandlingen tycker det var bra att de har varit placerade hos Tjust Behandlingsfamiljer. De flesta tycker det har varit mycket bra.

När det gäller upplevelsen av delaktighet tycker samtliga som fullföljde behandlingen att de har varit med i planeringen av sin behandling.

66 % av de som fullföljde behandlingen skulle rekommendera en kompis till en placering hos Tjust Behandlingsfamiljer. Övriga svarade att de kanske skulle göra det.

Sammantaget anser vi att vi väl når de mål som både vi själva och lagstiftaren har satt upp för verksamheten.

Vi är särskilt glada åt den positiva utvecklingen som vi ser hos våra barn och ungdomar och att våra uppdragsgivare är nöjda med vårt arbete.

Här kan ni ladda ner vår resultatredovisning om kvalitet för 2012:

Resultatredovisning_2012