Elbil ett spännande led i miljöarbetet

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #3

Nissan elbilEtt år efter skapandet av en miljöpolicy för företaget kan VD Fredrik Lindvall konstatera att miljöarbetet på Tjust Behandlingsfamiljer AB kommit en bit på vägen. Inköpet av en ny elbil är ett stort steg i det omfattande arbetet.

I mitten av förra året skapades en miljöpolicy, med målet att höja kunskapen i den egna organisationen inom miljöfrågor och minska negativ miljöpåverkan i verksamheten. En handlingsplan och styrning från en intern miljöorganisation ska bl.a. leda till en bättre och effektivare hantering av avfall av och se över förbrukningen av kontorsmaterial. Idag är en aktiv källsortering det man kommit längst med bland de uppsatta målen.

Miljöarbetet har bara börjat

Det kan tyckas lätt att förändra rutiner inom den egna verksamheten, men det finns också utmaningar i och med flera kontor och genom att en del av personalstyrkan – familjehemmen, arbetar hemifrån.

– Vi har fått mycket positiva reaktioner och engagemang hos våra familjehem över miljöarbetet men en utmaning för oss är att öka och bibehålla engagemanget bland dem förklarar Fredrik Lindvall och berättar vidare: målsättningen är också att de vuxnas engagemang och kunskap ska föras vidare till de placerade barnen och höja deras miljömedvetenhet också.

Företagets första elbil

Transporter står för företagets största miljöpåverkan idag. Sedan tidigare har man flera olika miljöklassade bilar i sin bilpark, som sedan i somras har kompletterats med en elbil – en Nissan Leaf. Den drivs av ett litiumjon-batteri och har en räckvidd på drygt 19 mil på en laddning. Laddning görs genom ett vanligt eluttag, och batteriet laddas fullt på 4-10 timmar beroende på laddningstillvalet.

– Den är ett mycket bra komplement till våra kontor i Västervik och Vimmerby och dess närområden där de flesta av våra familjehem finns, menar Fredrik.

Både han och personalen har märkt av ett ändrat körsätt med den nya elbilen – det är inte bara det att bilen går tyst och att man bör vara extra uppmärksam då man kör i närheten av gående eller cyklister.

– Jag har personligen märkt att jag kör mer ”medvetet” – eftersom bilen har en mätare som på ett tydligt sätt visar förbrukningen så kör jag lite lugnare rent generellt.

Arbetet med att fortsatta miljösatsningar fortsätter och till hösten kommer personalen erbjudas en Eco Driving-kurs, som lär ut hur man bl.a. kör mer bränsleekonomiskt.

Vill du veta mer om hur Tjust Behandlingsfamiljer AB arbetar med sitt miljöarbete – kontakta VD Fredrik Lindwall på tel. 0490-343 46.