Ökad kompetens genom fortbildning

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #3

För oss på Tjust Behandlingsfamiljer AB är det viktigt med vidareutbildning och nya kunskaper. I våras examinerades en av våra behandlingssamordnare från en Handledarutbildning och två av våra  leg. psykologer/psykoterapeuter genomgår nu en handledar- och lärarutbildning i psykoterapi.

Fredrica Klein arbetar som behandlingssamordnare hos oss och i våras blev hon klar med sin tre-terminers utbildning i Handledning i kognitivt-relationellt förhållningssätt på KRI (Kognitiva Relationella Institutet) i Stockholm. Utbildningen utgår från ett genomtänkt förhållningssätt till sig själv och sina egna brister i mötet med andra människor och bygger på ett upplevelsebaserat lärande.

Charlotte Lindvall och Anna-Karin Åkerman arbetar båda som leg. psykolog/psykoterapeut, och har nyligen påbörjat Handledare- och lärarutbildning i psykoterapi med relationell/dynamisk inriktning vid Linköpings Universitet. Utbildningen är på 45 poäng och genomförs under 1,5 år på halvfart. Utbildningen leder till att Charlotte och Anna-Karin ska kunna tillämpa kunskapen om psykoterapi-handledning i vår egen verksamhet, såväl som i utbildningssammanhang.

Relationell psykoterapi handlar om att utforska sig själv i mötet med en terapeut. Det är ett professionellt och samtidigt ett personligt möte mellan två människor. En grundtanke är att vi till stor del formas genom möten med människor i vår omgivning och möjlighet till förändring ligger i nya möten.