Ökat fokus på mentalisering i behandling

Denna artikel är del 2 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

Utifrån våra erfarenheter med de barn och ungdomar vi arbetar med, flertalet med en grav anknytningsproblematik och många traumatiserade, ser vi att många har bristande mentaliseringsförmåga. Vi ser det som viktigt att arbeta för att utveckla deras förmåga till mentalisering då det är ett sätt att förbättra sin relationsförmåga och över huvud taget klara sig vidare i livet.

Sedan lång tid har Tjust Behandlingsfamiljer arbetat med Vägledande samspel och vi har ett utvecklat teamarbete kring varje barn/ungdom. Det innebär goda förutsättningar för att utveckla vårt arbete ytterligare kring mentalisering i behandlingsarbetet.

Öppenhet och nyfikenhet

Flera av oss har gått, och några går i skrivande stund, utbildning i Mentaliseringsbaserad terapi 7,5 poäng på Karolinska Institutionen. Vi har nu även börjat internutbilda all personal i mentaliseringsteorin, där vi blandar teori med praktiska övningar. Tillsammans med våra placerade barn/ungdomar arbetar vi för att inta ett icke vetande förhållningssätt, att fokusera på inre tillstånd hos barnen/ungdomarna för att ta fasta på känslorna och tankarna som är aktuella och relevanta för barnet/ungdomen snarare än beteendet. Vi strävar efter att vara aktiva och nyfikna och ställa frågor om barnets/ungdomens tankar och känslor och då avhålla oss från tvärsäkra påståenden om vad ungdomarna tänker eller känner. Vi försöker visa att vi har barnen/ungdomarna i våra tankar och att vi önskar förstå henne/honom så bra som möjligt. Det är viktigt att vi personal hjälps åt att vara så konsekventa och förutsägbara som möjligt, personliga men inte privata och att vi använder enkla och korta interventioner. En annan viktig ingrediens i behandlingen är att vara vaksam på brott i kontakten och försöka se sin egen del i problemet och att visa på som vuxen att man kan be om ursäkt.  All personal fick i julklapp ”Mentaliseringsboken” av Per Wallroth, som ett sätt att förtydliga vårt förhållningssätt och grundläggande värderingar.

Gruppbehandling

Vi planerar under våren att starta upp en gruppbehandling för våra ungdomar mellan 15-20 år. Syftet är att stimulera mentalisering i grupp, d.v.s. att kunna hantera/reglera sina känslor för att kunna uttrycka dem i ett större sammanhang på ett socialt ändamålsenligt sätt. Tanken är att med hjälp av gruppen och gruppterapeuterna skapa en sammanhängande självupplevelse (identitet) och utveckla en förmåga att skapa trygga och ömsesidiga relationer. Meningen är att man i gruppen kan utveckla en förnimmelse av agentskap och därmed en känsla av att man kan påverka sin situation. Gruppbehandlingen kommer starta med att deltagarna får en psykopedagogisk inledning kring vad mentalisering är och även förutsättningarna kring vad som är viktigt för att få igång ett bra samspel med andra.