Satsning på familjehemsutbildning

Denna artikel är del 5 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

Sedan oktober utbildas våra nya behandlingsföräldrar i en familjehemsutbildning. Till grund ligger Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i”. Även om utbildningen fortfarande inte är avslutad i skrivande stund, ser vi en mycket positiv utveckling som gör att vi planerar en fortsättning i någon form.

Att erbjuda våra nya behandlingsföräldrar en introduktion genom en familjehemsutbildning är något vi har diskuterat en längre tid, och var på gång med redan för något år sedan. Vi utbildar sedan tidigare all personal, inklusive familjehemmen, i Vägledande samspels-utbildningen under fyra terminer. I denna introduktionsutbildning har vi försökt integrera ”Ett hem att växa i” med våra egna tankar och Vägledande samspels-utbildning.
Familjehemsutbildningen påbörjades i oktober och avslutas nu i januari. Den äger rum växelvis i Vimmerby och Västervik och riktar sig därför till deltagare i det närområdet. Utbildningen leds av familjehemssamordnaren, en behandlingssamordnare och en behandlingsförälder.

Urval av deltagare

Inför starten av utbildningen diskuterades mycket om vilka vi skulle vända oss till. Vi kom fram till att vi skulle bjuda in de behandlingsföräldrar som blivit anställda under det senaste året, de som var på gång med utredning och även några som uttalat intresse av att bli behandlingsfamiljer på sikt. Ett par av dessa familjer har redan uppdrag som kontaktfamiljer åt några av våra barn. Flera av de behandlingsfamiljer som anställts under det senaste året har långvarig erfarenhet av att vara familjehem åt andra uppdragstagare. Vi valde att erbjuda även dem denna utbildning, vilket visat sig vara mycket positivt. Det innebar ett givande och tagande som varit mycket fruktbart i diskussionerna i gruppen.

Om utbildningen

Familjehemsutbildningen genomförs vid sex tillfällen, tre timmar åt gången dagtid. Vid varje tillfälle fokuserar vi på ett eller två kapitel i Socialstyrelsens utbildningsmaterial som sedan diskuteras. Deltagarna får också minst en hemuppgift med fokus på reflektion vid varje tillfälle. Vid utbildningstillfällena har vi kompletterat med ytterligare information och tagit upp viktiga teman i vår verksamhet som t.ex. ”Livsboken”, ”Läsprojektet” m.m.
Filmer används också som en del i utbildningen, bl.a. Pia Hallins ”Mamma på avstånd” och Markus Andreassons ”Lyckliga familjen”.
Mycket av aktiviteterna vid träffarna har deltagarna själva stått för – diskussioner i storgrupp och smågrupper, ”heta hörn”, rollspel och presentationer av olika slag. Engagemanget har varit stort och det har varit högt i tak.

Nästa steg

Eftersom alla våra behandlingsföräldrar redan deltar i en utbildning i Vägledande samspel under fyra terminer, valde vi att korta ner Socialstyrelsens utbildningsförslag lite grann. Bl.a. har vi inte tagit upp om anknytning, affekter och mentalisering fullt ut, då de flesta kommer att få mer av detta vid en ny utbildning som börjar efter jul. Vi har även särskilda temadagar varje termin där vi fokuserar på vägledande samspel och MBT, som alla behandlingsföräldrar deltar i.
Vi tänker fortsätta erbjuda våra behandlingsföräldrar en basutbildning – till våren blir det på vårt nya Jönköpingskontor och sedan räknar vi med att återkomma regelbundet.