Tjust Behandlingsfamiljer bidrar till utveckling av familjevården

Denna artikel är del 1 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

I höstas kom Berit Josefsson, sekreterare i ”Utredningen om tvångsvård för barn och unga” (S2012:07) på besök till Tjust Behandlingsfamiljer. I ett tilläggsdirektiv berörs även den konsulentstödda familjevården och frågan kring tillståndsplikt. Besöket var mycket givande för bägge parter.

Ansvarig för utredningen är Håkan Ceder, tidigare överdirektör på Socialstyrelsen. Förutom att göra en översyn av LVU har utredningen en del frågor att utreda som handlar om familjehem och HVB samt gråzonen mellan dessa placeringsformer. Sommaren 2013 tillkom tilläggsdirektiv som handlar om att utveckla fler placeringsalternativ i lagen.

Givande besök

Utredningen har träffat bl.a. träffat familjehemsorganisationer och branschorganisationer inom HVB. Berit ville särskilt träffa oss eftersom Tjust Behandlingsfamiljer representerar en särskild ”kategori” av förstärkt familjehemsvård. En kategori med mycket behandlingsinsatser riktade mot det placerade barnet samt mycket stöd till familjehemmen, som är en del av Tjust Behandlingsfamiljer genom sin anställning.
I samtalen berörde vi bl.a. tillståndsplikt och möjlighet att utvidga placeringsalternativ. Andra ämnen som diskuterades var Tjust Behandlingsfamiljers målgrupp, vart ungdomarna tar vägen efter en placering och vad som skiljer en placering hos oss jämfört med en traditionell familjehemsplacering. Våra familjers vidareutbildning och kompetens diskuterades också, liksom behovet av en tydligare rättslig reglering för denna placeringsform. En tydligare rättslig reglering behövs för att kunna öka kvalitén i familjehemsvården samt trygga de placerade barnens rätt till utveckling.

Vi gläds åt utredningens intresse för vår verksamhet och särskilt åt att mycket av Berits åsikter och det som nämndes av utredningen, ligger i linje med hur vi själva tänker. Vi väntar med spänning på utredningens betänkande som förväntas lämnas i februari.