Framgångar i skolresultat fortsätter att öka

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #2

Kvalitetsarbetet är centralt för oss och särskilt angeläget är det att kunna visa individuella resultat av behandlingen. Skolresultat och övriga resultat från behandlingen visar att vårt arbete ger framgång och bättre resultat för våra placerade ungdomar. Det sporrar oss till fortsatt arbete för än bättre resultat.

Exempelvis ser vi att samtliga våra placerade ungdomar har förbättrat sina skolprestationer efter placeringen hos Tjust Behandlingsfamiljer. Alla ungdomar har förbättrat sin närvaro I skolan och 66 % av dem når alla mål utom ett i kärnämnena. Före placering låg resultatet på endast 10 %.

Bild_skolresultat