Resultat I korthet

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #2

Här har vi sammanställt några av resultaten från vår kvalitetsredovisning. Du kan ladda ned hela redovisningen här (länk)

  • De placerade ungdomarnas relationer till andra och föräldrar och familj har förbättrats för samtliga ungdomar.
  • Normbrytande beteende har minskat med 39 % hos de placerade ungdomarna, och med 52 % hos de utskrivna ungdomarna. Resultaten från Becks ungdomsskalor visar samtidigt att självbilden ökat hos alla, och ångest, depression och ilska minskat hos alla placerade och utskrivna ungdomar.
  • ASEBA-skattningar visar bl.a. att jämfört med föregående år har ungdomarnas egna upplevelser av sin utveckling förbättrats. Upplevelsen av problem har minskat medan upplevelsen av positiva kvaliteér hos sig själv ökat.
  • Jämfört med 2012 har färre placeringar avbrutits (sammanbrott). 2012 skedde fem st, 2013 skedde enbart tre st.