Tjust Behandlingsfamiljer står som modell för behandling i familj

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #2

Socialdepartementets utredare Berith Josefsson omnämner Tjust Behandlingsfamiljer som ett bra exempel i utredningen av LVU-vård och nya placeringsformer. Dessutom uttrycker utredaren sig så att Tjust Behandlingsfamiljer står som modell i förslaget om behandling i familj, vilket naturligtvis är mycket glädjande och hedrande.

Utredaren menar att många ungdomar som tidigare placerades inom HVB- vård idag placeras inom konsulentstödd familjevård. Tjust Behandlingsfamiljer samt några organisationer till har ett så omfattande behandlingsarbete att arbetet enligt utredaren bör omfattas av ett tillståndskrav och tillsyn från IVO.

Tjust Behandlingsfamiljer riktar ett omfattande behandlingsarbete mot den unge och betydande stöd och handledningsinsatser till familjehem, skola och biologisk familj. Utredaren anser att omfattningen är så inbegripande i den enskildes liv att placeringsformen bör jämställas med en HVB-placering. Inte minst med tanke på att behandlingsfamiljerna (familjehemmen) får sin huvudsakliga försörjning via detta arbete och familjehemsarbetet således bedrivs yrkesmässigt.

Tjust Behandlingsfamiljer har länge försökt förmå Socialstyrelsen att inse ovanstående. Vi har drivit frågan till kammarrätten som då gick på socialstyrelsens linje, d.v.s. att det saknas lag-grund för beviljande av tillstånd.

Utredaren föreslår därför en lagändring så att behandlingsplacering i familj skall bli en ny lag-grund för placeringsbeslut. Vi är väldigt glada för detta förslag och ser fram emot riksdagens beslut i frågan under sommaren.

Det är ju uppenbart att lagstiftarens intentioner är att förstärka och förbättra familjehemsvården – att Tjust Behandlingsfamiljer då omnämns som ett bra exempel är mycket glädjande.