Utbildningsdag om beroendeutveckling och droger

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #3

I våras genomförde vi en intern utbildningsdag för alla anställda om beroendeutveckling och droger. Karin Zöögling, platschef på Jönköpingskontoret, föreläste om beroendelära och Polis var inbjuden för att informera och visa de vanligaste drogerna och preparaten och berätta om den ökande internethandeln.

Idag diagnostiseras beroende av sinnesförändrande medel som en sjukdom. Forskningen utvecklas ständigt och kan förklara hur arv, miljö och kultur påverkar utvecklandet av ett beroende. Det är de negativa konsekvenserna som följs av att bruka en drog, som tydliggör beroendeutvecklingen. Vanligast när det gäller ungdomar är att man använder mer än man tänkt, som i sin tur bl.a. leder till minnesluckor. Det är också t.ex. mycket vanligt att man förändrar sitt umgänge. Kända riskfaktorer för att utveckla ett beroende är problem i skolan, avsaknad av fritidsintresse, att befinna sig i en alkohol/drogpositiv miljö och tillgänglighet.

Polisens representant tipsade om vad familjemedlemmar och närstående bör vara observanta på i vardagslivet, och beskrev effekter av olika slags droger och preparat.

Utbildningsdagen har följts upp på personalmöten och vi har inlett ett arbete med att formulera en gemensam drogpolicy för våra placerade ungdomar.