IAS intervju – nytt verktyg i utredningar

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #4

shutterstock_35114671Två medarbetare har under hösten gått utbildning i Intervju om anknytningsstil (IAS). Vår tanke är att börja använda IAS i en del utredningar av blivande behandlingsfamiljer. IAS kan ses som ett komplement till Kälvestensintervjun.

IAS är en intervju som mäter egenskaper hos omsorgsgivare med avseende på kvalitet i nära relationer, socialt stöd och trygg anknytningsstil. Intervjun täcker pågående stöd från partner och andra personer som står en nära och som man anförtror sig åt, attityder gällande anknytning i relation till närhet/autonomi och övergripande anknytningsstil hos vuxna. IAS tillförlitlighet som instrument har ett gott stöd i forskningen och kan sägas ha en socialpsykologisk utgångspunkt, och den är intervjuarbaserad; dvs. det är inte ett självskattningsinstrument.

Det finns egentligen bara ett annat tillförlitligt sätt att mäta anknytningsstil hos vuxna utöver IAS och det är genom en annan intervjuarbaserad metod, Adult Attachement Interview (AAI). AAI är en mer känd metod och än mer etablerad metod än IAS och den har en tydligare koppling till psykoanalytisk teori och man fokuserar där utöver på vad som sägs på hur det berättas. Karin Lundén, avdelningen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, är den som har tagit IAS till Sverige och som nu utbildar i metoden tillsammans med psykolog och socionom Kerstin Frygner. Karin Lundén menar att just inom socialtjänstens sammanhang kan det finnas en fördel i att använda just IAS eftersom intervjun har ett vardagligt språk och utforskar benägenhet att söka stöd hos andra och pågående nära relationer.