Inspirerande föreläsningar vid vårt 10-års jubileum

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #4

Vid vårt 10-års jubileum den 18 september anordnade vi en inspirerande och intressant föreläsningsdag. Gäster var Tor Wennerberg som talade om anknytning och dess utveckling, och ett par representanter från våra behandlingsfamiljer talade om ”Gyllene ögonblick” i vardagen. 

Hela Tjust Behandlingsfamiljers verksamhet vilar på grundsynen att det i förstone är det relationella i vårt arbetssätt som läker barnen och ger dem tillit till sig själva och till sin omvärld. I vårt sätt att arbeta ingår också ett starkt inslag av att vi tillsammans reflekterar över vad som sker hos barnet, hos oss själva och inte minst över det som sker oss emellan; vi har ett mentaliserande förhållningssätt till det som relationen innehåller och för med sig.

På ett mycket intresseväckande sätt redogjorde Tor Wennerberg,  leg. psykolog, författare och föreläsare,för hur hela identitetsutvecklingen starkt påverkas av de tidiga anknytningserfarenheter man gör som liten. Hur de trygga eller otrygga upplevelser vi har av anknytning, separation och differentiering inverkar genom hela livet på vår förmåga och våra känslor inför att vara i relation med andra.

”Gyllene ögonblick” ger kraft och energi

Under föreläsningspunkten ”Gyllene ögonblick” hade vi besök av Roger, Marie och Inga-Lena från några av våra behandlingsfamiljer. De talade om sina mångåriga erfarenheter som familjehem och vad det är som gör att de vill och kan fortsätta över tid. Att ta emot en främmande människa i sitt hem är för de flesta långt ifrån en självklarhet. Att öppna sina dörrar för en vilsen själ kräver mod, tro och styrka – att våga kliva ut på den där vingliga bron mellan det kända och det okända. En bro kantad av tårar, skrik, ångest, rädsla och kanske sparkar och slag, en bro som sätter din kärlek, lyhördhet, uppfinningsrikedom och, inte minst, tålamodet på svåra prov. Alla som jobbar som behandlingsfamilj har ändå valt att göra just detta, valt att kliva ut på den där bron, stått där i kanten med skakande händer och vingliga ben och undrat vad som väntar på andra sidan och, inte minst, vad som väntar på vägen dit. Varför då, kan man fråga sig? Vari ligger belöningen? Varifrån får man energin att fortsätta trots att det ibland kan tyckas otacksamt och hopplöst?

En av anledningarna tror vi ligger i de där stunderna då solen bryter fram genom molnen och ljuset faller in över bron och reflekteras i ett leende, ett skratt. De där ögonblicken då man ser frukten av sitt arbete i ett barns ögon, de där ögonblicken då inget annat existerar än ett lyckligt, omfamnande nu. De gyllene ögonblicken. Att uppmärksamma det positiva, att tillvarata guldkornen i behandlingsarbetet och dela med sig av sina ”Gyllene ögonblick” tycker vi på Tjust Behandlingsfamiljer är en viktig del i utvecklingen av våra medarbetare. I våra fortbildningskurser inom Vägledande samspel såväl som i den handledning våra behandlingsfamiljer erhåller, försöker vi alltid ge utrymme för positiva berättelser från det vardagliga arbetet. Genom att låta medarbetarna, omsorgsgivarna, återberätta sina ”Gyllene ögonblick” och få positiv feedback och bekräftelse, stärks känslan av att vara betydelsefull för barnet och man får ett erkännande för sig själv och sin kompetens.

Att samla på ”Gyllene ögonblick” och ta tillvara på dessa, ger kraft och energi att fortsätta ge omsorg och ihärdigt sträva mot slutet av den där vingliga bron, som arbetet som behandlingsfamilj ofta innebär.