2014 års kvalitetsredovisning börjar bli klar

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #1

Varje år sammanställer vi i vår Kvalitetsredovisning hur det går för våra placerade barn och ungdomar. Den baseras på de årliga uppföljningar vi gör med olika bedömningsinstrument. Vi tittar på skolresultat, samanbrottsfrekvens och den individuella upplevelsen av placeringen hos de placerande handläggarna.

Här har vi sammanställt ett litet axplock ur det kommande dokumentet.

Sammanbrott

Sammanbrottsfrekvens 14%. Om vi tittar på alla barn som är och har varit placerade sedan 2004 och hur många sammanbrott vi har haft så motsvarar sammanbrotten 14%. Det tycker vi är ett mycket bra resultat med tanke på att de flesta av våra placeringar har ett flertal sammanbrott vid tidigare placeringar. Under 2014 hade vi tre sammanbrott.

I ett fall avvek den placerade utomlands till sina föräldrar och placeringen upphörde i förtid. I två fall ledde eskalerat psykiskt dåligt mående till ökat utagerande som till slut ledde till en ohållbar situation i respektive fall. I båda dessa sammanbrott lyckades vi skapa tid tillsammans med uppdragsgivaren så att det gick att göra en ny planering inför nästa placering med högre omhändertagandenivå.

Uppföljning

Testet “Jag tycker jag är”avser att mäta barns självvärdering, som förväntas ha ett positivt samband med barns psykiska hälsa. Hos de ungdomar som avslutat sin behandling hos oss kan vi här se att;

  • Självbilden har utvecklats positivt med 50%

Becks ungdomskalor mäter upplevd Ångest, Depression, Ilska, Normbrytande beteende och Självbild. Hos de ungdomar som avslutat sin behandling hos oss kan vi se att;

  • Normbrytande beteende minskar med 47%
  • Depression minskar med 29%
  • Ilska minskar med 16%
  • Ångest minskar med 3%
  • Självbilden ökar med 18%

Kvalitetsindex

Med hjälp av SSIL – För vård och omsorgs kvalitetsindex intervjuas handläggare som har eller har haft något barn eller ungdom hos oss de senast 12 månaderna. Vi får här information via kommentarer och bedömning om hur ni som kunder upplever vårt arbete. Vid den senaste mätningen under hösten och vintern 2014 fick vi ett genomsnittligt värde på 8,3 av 10 möjliga. Alla intervjuade behandlingshem och organisationer har ett snitt på 8,0. Vi är glada att ni som handläggare tar er tid att svara på frågorna då det ger oss värdefull information om hur vi kan utveckla vårt arbete.