Besök från VoB Syd

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #1

Vi på Tjust Behandlingsfamiljer ser positivt på samarbete och transparens. Det var därför självklart att ta emot och dela med oss av våra erfarenheter till en delegation från VoB Syd. VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

Besökarna representerades av Jennie Björkhagen, Verksamhetsutvecklare på VoB Syd och Ann Marie Esbersson, Föreståndare på Familjehuset i Hörby. De har fått i uppdrag att utreda frågan om ensamplacerade barn (barn i åldern 9-12 år) där utagerande beteende är ett dominerande inslag i problematik. I deras uppdrag ingår även att undersöka möjligheten att samverka med andra vårdgivare. Deras utredning skall belysa vad som krävs för att uppnå en tillfredsställande nivå avseende kvalité, behandlingsresultat, arbetsmiljö och ekonomi.

Målgrupp

Vi är glada att VoB Syd tänkte på oss i detta sammanhang. Vi hade en givande eftermiddag med utbyte av tankar och idéer kring dessa barn. Vi var överens om att det är en svår målgrupp och att den utagerande problematiken i denna ålder kan ta sig väldiga proportioner.
Våra gemensamma erfarenheter säger att det är svårt att få till bra behandling i HVB-miljö för denna målgrupp. Det kan samtidigt vara svårt även i andra miljöer när utagerandet eskalerar.

Viktiga framgångsfaktorer
Tillsammans lyfte vi fram det som vi ser som viktiga framgångsfaktorer – bra samarbete med uppdragsgivaren kring de biologiska föräldrarna och kontakten mellan dem och barnen. Vidare att familjehemmen har tillgång till kvalificerad handledning och ingår i ett bärande system med avlastning och dygnet-runt beredskap, samt att barnen har en egen barnpsykoterapetisk kontakt för att kunna bearbeta sina inre trauma på olika arenor.
Detta ser vi som nyckelfaktorer i arbetet med dessa barn och vi strävar alltid efter att få detta på plats omgående vid ett sådant här uppdrag.

Vi önskar Jennie och Ann Marie lycka till med sitt vidare arbete kring utredningsuppdraget.