Implementering av MBT (Mentaliseringsbaserad Terapi) i verksamheten

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #1

Mentaliseringsbaserad terapi är från början en terapiform och ett behandlingsprogram som är utformat för svåra patienter, patienter med borderline personlighetsstörning. Eftersom man genom upprepade och välgjorda studier har kunnat visa att behandlingen är verksam har MBT även börjat användas på andra patientgrupper och i andra sammanhang.

MBT är en s.k. evidensbaserad metod där positiva effekter av behandlingen visat hålla i sig även över tid.Tjust Behandlingsfamiljer har som ambition att alla resurspersoner, behandlingssamordnare, psykologer och platschefer ska genomgå utbildning via Karolinska Institutet i MBT (Mentaliseringsbaserad Terapi), 7,5 högskolepoäng. Det är nu 12 av 19 anställda som har genomfört utbildningen.

MBT i verksamheten

Tjust Behandlingsfamiljer har internt börjat utbilda i MBT där våra behandlingsfamiljer får delta i föreläsningar samt göra olika gruppövningar/rollspel för att få möjlighet att både intellektuellt och känslomässigt integrera teorin.

Tjust Behandlingsfamiljer påbörjade implementeringen under 2013 med kontinuerliga interna föreläsningsdagar. Målet var att få med teorin och vissa begrepp när behandlingsfamiljerna har grupphandledning.

I samband med personalmöten har vi använt oss av rollspel och olika övningar och all personal har läst Mentaliseringboken skriven av Per Wallroth. På efterföljande personalmöte har boken diskuterats i smågrupper. Vi har även infört att alla mötesforum som teamkonferenser, psykolog-behandlarsamordnarträffar, behandlingskonferenser, socialtjänstmöten, samt metod- och ledningsgruppsmöten, avslutas med att försöka mentalisera kring mötet.

Ny satsning

Utifrån våra erfarenheter med de barn och ungdomar vi arbetar med, flertalet med en grav anknytningsproblematik och många traumatiserade, kan vi se att många av dem har bristande mentaliseringsförmåga. Det är viktigt att arbeta för att utveckla ungdomarnas förmåga till mentalisering då det är ett sätt att förbättra deras relationsförmåga och en förutsättning för att kunna klara sig vidare i livet.

Sedan lång tid har Tjust Behandlingsfamiljer arbetat med Vägledande Samspel och har ett utvecklat teamarbete kring varje barn/ungdom. Under våren 2015 skall en behandlings-samordnare tillsammans med vår chefspsykolog och metodutvecklare starta upp en psykoedukativ del (i mentalisering) för en grupp ungdomar. Hösten 2015 ska en utvärdering göras. Detta innebär goda förutsättningar för att utveckla vårt arbete ytterligare kring mentalisering i behandlingsarbetet.