Föreläsning för personal om barnpsykoterapi

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #2

_MG_3366_72dpiI början av maj föreläste leg. psykolog/psykoterapeut Charlotte Lindwall för all personal på Tjust Behandlingsfamiljers Jönköpingskontor. Även de anställda på kontoret i Norrköping var inbjudna. Föreläsningen handlade om ”Vad är barnpsykoterapi?!”

I barnpsykoterapi möter man barn mellan ca fem och tio år där det i denna terapiform blir lättare att möta barnet på dess premisser. Leken kan göra barnet till expert. Barnet leker för lekens egen skull (d.v.s. målet ligger i själva aktiviteten) och den bygger på barnets subjektiva verklighetsuppfattning. Lek är också en skapande verksamhet där barnet kan bolla med sin fantasi och därmed laborera med verkligheten. Den gör så att barnet får en möjlighet att ta ett steg tillbaka och betrakta fenomen utifrån. Leken uppmuntrar även till barnets sociala förståelse genom att prova olika roller. Sist men inte minst så hänger leken ihop med utvecklingen av mentaliseringsförmågan. I leken är det lättare att balansera inre tillstånd som kan avspegla sig i det yttre mer som om verklighet. Ifall leken blir för verklig, kan den upplevas farlig, vilket gör det viktigt för psykoterapeuten att tydliggöra att det är på lek. Psykoterapeutens uppgift blir då att hjälpa barnet att skilja på fantasi och verklighet.

Stöd

De barnen som psykologerna/psykoterapeuterna i Tjust Behandlingsfamiljers verksamhet träffar är barn med allvarligastörningar i utvecklingen med många skiftande och/eller svåra symtom. Detta föranleder ofta till en låg vardaglig funktionsnivå, kanske både i hemmet och i skolan, vilket ofta blir ett stort lidande för barnet och dess närmaste omgivning. Barnen är ofta traumatiserade och har växt upp med anknytningstrauma och omsorgssvikt. Detta innebär att Tjust Behandlingsfamiljers behandlingsföräldrar behöver mycket stöd, hjälp, vägledning och utrymme för att få möjlighet att tillsammans med någon annan reflektera kring vad som sker mellan sig och barnet. Föreläsningen tog upp att man som förälder och i det här fallet behandlingsförälder alltid bär på skuldkänslor, vilka är viktiga att undersöka tillsammans med sin behandlingssamordnare. Behandlingsföräldrarnas introspektiva arbete är alltså ett villkor för att barnet skall kunna påbörja ett psykoterapeutiskt arbete på Tjust Behandlingsfamiljer.

Lämpliga nivåer för interaktion

Föreläsningen tog upp hur man som psykoterapeut kommunicerar med barn som har grava anknytnings- och intoningssvårigheter. Det är viktigt att som psykoterapeut tänka på att inte bli för varm, för intensiv eller påträngande i kontakten eftersom det hos dessa barn kan väcka en stark ångest/panik. Det gäller som psykoterapeut att hitta lämpliga nivåer för interaktion, eftersom barn med grava interaktionssvårigheter, ”förtjänar” en terapeut som hjälper barnet att stanna kvar i ett möte. Detta är en stor utmaning för terapeuten.

Utveckling

Viktiga ingredienser för att en positiv förändring skall ske hos barnet är att terapeuten träffar barnet regelbundet, att hen är konsekvent i sitt beteende och kan sätta vissa gränser men härbärgera, tona in och ta emot det som barnet säger och känner. Detta kontrasterar ofta till barnets tidigare erfarenheter. När dessa nya relationserfarenheter börjar etableras så sker det också en utveckling i interaktionen/samspelet mellan barnet och terapeuten. Helt plötsligt kan man tillsammans med barnet börja tänka om vissa skeenden/händelser och känslor och dessutom kan dessa resultera i flera motstridiga tankar och känslor utan att det väcker oro hos barnet. Terapibarnet börjar också hos terapeuten upplevas som att hen alltmer kan vara ensam med sig själv i närvaro av en annan, d.v.s. terapeuten upplever att den inte behöver ha terapibarnet i sitt mind hela tiden.

Föreläsningen avslutades med en fallbeskrivning av en barnpsykoterapi som pågick under 2,5 års tid. Under föreläsningen uppstod det mycket tankar, frågor och reflektioner hos lyssnarna vilket alltid är uppskattat.