Tjust Behandlingsfamiljer satsar på forskning

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #2

Peter_2010Vår nuvarande platschef på kontoret i Norrköping, leg. psykolog/leg. psykoterapeut Anna-Karin Åkerman, kommer till hösten påbörja en doktorandtjänst till 50%. Vi samarbetar med Linköpings universitet kring tjänsten och Anna-Karins handledare och forskning kommer att stöttas av personal från universitetet. Området för doktorsarbetet är inte helt avgränsat ännu men det kommer att handla om olika aspekter av familjehemsvård. Vi tycker att mer forskning på området behövs och gläder oss att kunna bidra på detta sätt.

Anna-Karin kommer att som psykolog fortsätta på 50% på vårt kontor i Norrköping. Hon har tidigare under lång tid arbetat som psykolog vid vårt kontor i Västervik. Därför känns det mycket bra att via Anna-Karin kunna implementera vårt sätt att arbeta som psykolog i verksamheten i Norrköping.

Vi kommer återkomma till Anna-Karin och hennes forskning framöver och hoppas kunna presentera intressanta artiklar och dylikt allt eftersom arbetet fortskrider.
I samband med Anna-Karins förändrade tjänst söker vi en ny platschef till vårt kontor i Norrköping.