Kvalitetsredovisning för 2014 visar mycket goda behandlingsresultat

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #3

KvalitetsredovisningVår Kvalitetsredovisning för 2014 är klar, och åter igen kan vi konstatera att vi når mycket goda behandlingsresultat i vår verksamhet. Bland annat ser vi i gruppen av inskrivna barn och ungdomar, att hela 100%, alla, förbättrat sin närvaro i skolan. Det är en viktig bidragande orsak till de förbättrade skolresultat vi också kan konstatera hos våra inskrivna och utskrivna barn och ungdomar. I våra uppföljande psykologbedömningar ser vi att normbrytande beteende minskar kraftigt, liksom att självbilden ökat, för våra inskrivna och utskrivna.

 

 

Kvalitetsredovisning
Ladda ner PDF
Tryckt exemplar: kontakta oss för att få ett ex. postat till dig.