Rapport från forskningskonferens i Philadelphia

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #3

Eftersom Tjust Behandlingsfamiljer erbjuder psykoterapi till alla placerade barn och ungdomar som en del av vår behandlingsmodell, ser vi det som viktigt att följa forskning och utveckling också inom området psykoterapi. I juni deltog Anna-Karin Åkerman, Leg. psykolog och leg. psykoterapeut på vårt kontor i Norrköping, på Society for Psychotherapy Research (SPR) årliga internationella konferens i USA.

Konferensen, den 46:e i ordningen, anordnades i Philadelphia. SPR grundades i slutet av sextiotalet med syftet att minska avståndet mellan psykoterapiforskning och praktiserad psykoterapi. Det är en levande organisation inom vilken högst aktuell psykoterapiforskning presenteras och möten och utbyten möjliggörs både mellan forskare från olika länder men också mellan olika inriktningar. Temat för årets konferens var ”Psychotherapy: improving adaptation from the inner life to the outer world.” Här nedan följer ett axplock ur konferensen.

Frågeställningar om psykoterapi

En stor mängd intressanta studier presenterades rörande olika psykiatriska tillstånd och framför allt med olika tillvägagångssätt för att förstå vad som är verksamt i psykoterapi; något vi fortfarande vet för lite om. Forskningen har visat att etablerade psykoterapimetoder (såsom psykodynamisk psykoterapi eller KBT) får ett mycket likartat resultat. Vi vet att psykoterapi är verksamt men vad är verksamt och för vem?

Anknytningsbaserad familjeterapi

”Terapi med adolescenter – process, resultat och behandlingsavbrott” presenterades av Guy Diamond och medarbetare vilka forskar om anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). I en studie har man undersökt denna metod med 110 självmordsnära ungdomar och deras familjer, och jämfört med stödjande icke-direktiv terapi. Att arbeta med familjeterapi och med anknytningsteori som utgångpunkt grundar sig i att 20% av alla självmord bland tonåringar och 50% av alla allvarliga självmordsförsök är direkt tidsmässigt kopplade till konflikt med föräldrarna (Brent 1988). För att minska självmordsförsök och även självskadande är det enligt Diamond väsentligt att arbeta med anknytningsrelationerna direkt då anknytningsmönster är grunden för vår förmåga till affektreglering; dvs. att lära sig att reglera känslor och kunna trösta sig själv. Några resultat från studien presenterades inte men den är nu i sluttampen.

Panelpresentation om EAS

Anna-Karin medverkade i en panel med rubriken ”Affective moments in the psychotherapy process”, och presenterade där ett exempel på hur man kan utforska den psykoterapeutiska processen med hjälp av intrumentet Emotional Availability Scales (EAS). EAS är utvecklat av professor Zeynep Biringen vid Colorado State University som ett sätt att bedöma emotionell tillgänglighet mellan barn och vuxen. EAS utgår från anknytningsteori men bygger också på affektteori och aktuell psykodynamisk utvecklingspsykologi. Det är första gången man har använt EAS för att undersöka emotionell tillgänglighet i terapisituationen, i det här fallet i en terapi med en tonåring med depression. En slutsats är att EAS tycks fånga något väsentligt i den terapeutiska processen, men att manualen behöver vidareutvecklas till att bättre anpassas till psykoterapisammanhang.