Att i kontakt med djur utveckla relationell tillit

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #4

girl-340769

Den 20 oktober hölls ett seminarium i Västervik av personal inom Tjust Behandlingsfamiljer som utbildats i Vägledande Samspel. Inbjudna var all personal från våra kontor i Västervik och Vimmerby. Ämnet för dagen var om våra placerade barn och ungdomar i kontakt med djur kan träna samspelsförmåga och hitta ordlös bekräftelse; kort sagt via djuren utveckla tillit till en annan individ?

Intressanta slutsatser

Efteråt var det samling för gemensam diskussion. Bland annat lyftes egna upplevelser av hur djur blivit viktiga utifrån att de tycks ordlöst förstå och göra sig tillgängliga för olika känslotillstånd. Föreläsarna tänker att något ömsesidigt gott som kan utspela sig mellan djur och människor är det gemensamma omhändertagande vilket naturligt finns inom djurflockar. Djuren tycks närma sig och stärka den individ som skulle kunna försvaga gruppen. Djur i en flock tycks alltså ”checka av” varandra i syfte att implicit förmedla stöd samt trygghet.

Är inte barnet/ungdomen för skrämt eller för utagerande tycks djur förstå och möta upp behov av trygghet/närhet. Inte helt olikt det vi, explicit och implicit, i behandlingsfamiljerna och i terapi vill överföra till rädda och otrygga barn; vi ser din oro, den skrämmer oss inte, vi är här och du får vara kvar. Vi är tryggare och starkare än du är och vi hjälper dig vidare.

Föreläsarna tackade för sig och djuren som kan ha en nog så betydande roll i utvecklandet av tillit till omsorgspersoner.