Internutbildning om barnpsykoterapi

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #4

Onsdagen den 11 november höll två av psykologerna på Tjust Behandlingsfamiljer, Rikard Kvist och Åsa Sandberg Pfannschmidt, en förmiddagslång föreläsning om barnpsykoterapi för behandlingsföräldrar och kontorspersonal som tillhör Västerviks och Vimmerbys kontor.

Föreläsningen är en del av vår återkommande internutbildning. Barnpsykoterapin som bedrivs på Tjust Behandlingsfamiljer erbjuds de barn som bor hos oss. De är ofta hjälpta av att få använda lek som ett sätt att kommunicera och för att i förlängningen också kunna uppnå ett större välbefinnande.

Skapa nya anknytningsmönster

Inom Tjust Behandlingsfamiljer bedriver vi barnpsykoterapi som liksom övrig behandling vilar på tre övergripande hörnstenar – mentalisering, relationellt synsätt och anknytningsteori. Ett viktigt mål med terapin är att barnet i relation till terapeuten kan få nya erfarenheter av hur det kan vara att tänka och känna tillsammans med en annan person och på så sätt också få möjlighet att skapa nya anknytningsmönster. Precis som den dagliga behandlingen som sker i familjehemmet, är terapin en pusselbit i den helhet som kan hjälpa barnen att hitta rätt i sin utveckling till mer harmoniska vuxna.