Ny personal på kontoret i Norrköping

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #4

Vi är glada att vår verksamhet i Norrköping fortsätter utvecklas positivt och vi har fortsatt anställa fler duktiga medarbetare. Kontoret är nu bemannat med platschef, behandlingssamordnare och psykolog.

Lona Morad

Lona Morad

Ny platschef är Lona Morad som senast arbetat i utredningsgruppen inom socialtjänsten i Norrköping. Lona är socionom, har tidigare arbetat ca 10 år som socialsekreterare och har erfarenhet från LSS. Hon har flera utbildningar i bagaget, bl.a. MI-,  BBIC- och utbildningar inom Barnsamtal samt Barn som befinner sig i svåra livssituationer. Lona har även gått ledarskapsutbildning nivå 1. Ytterligare ett plus är hennes språkkompetens – förutom svenska och engelska behärskar hon även både arabiska och syrianska i tal och skrift.

Behandlingssamordnare

eva-arud

Eva Arud

Som ny behandlingssamordnare har vi kunnat rekrytera Eva Arud, socionom. Eva har tidigare arbetat med barn och ungdomar i olika konstellationer och kommer senast från en tjänst som enhetschef inom ett privat vårdföretag. På enheten bodde pojkar med funktionsnedsättningar och begåvningshandikapp. Bland Evas tidigare tjänster kan bl.a. nämnas vid Ungdomsgruppen i Motala, som barn- och ungdomskonsulent i Mjölby, vid Resursteamet Ryd-Lambohov och som socialsekreterare på IV-programmet på Mjölby gymnasium. Där undervisade hon även i ämnet Livskunskap och fanns runt eleverna socialt. Eva har många vidareutbildningar, flera med fokus på neuropsykiatriska svårigheter. Under hösten kommer Eva avsluta sin handledareutbildning på högskolan i Jönköping. Hennes drivkraft är att få möjligheten att stötta barn/ungdomar i att få lyckas och utvecklas helt utifrån deras förutsättningar.

Rutinerad medarbetare på ny tjänst

anna-karin-akerman

Anna-Karin Åkerman

Anna-Karin Åkerman som startade upp vårt kontor i Norrköping har nu gått över till att fungera som psykolog vid det samma. Anna-Karin har tidigare arbetat ca sju år som psykolog vid vårt kontor i Västervik och har därmed lång erfarenhet av hur vi jobbar. Anna-Karin delar sin tid i Norrköping med doktorandstudier vid Linköpings universitet. Tanken är att Anna-Karin skall kunna belysa några aspekter av familjehemsvården ur ett psykologiskt perspektiv.