Tjust Behandlingsfamiljer deltar på Nordisk Mentaliseringskonferens 2016

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #1

Den 26-27 maj arrangeras Nordisk Mentaliseringskonferens för tredje gången. Platsen är denna gång Stockholm. Vi på Tjust Behandlingsfamiljer kommer delta med en stor delegation, både från ledningsgrupp och av personal från våra samtliga kontor.

Våra erfarenheter av att arbeta med ungdomar i MBT (Mentaliseringsbaserad terapi), både I grupp och på individuellt plan, är mycket positiva. Deltagandet på konferensen är ett led I våra ambitioner att införliva ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt och metoder praktiskt I hela vår verksamhet.

Dynamisk mötesplats

Konferensens vision är att skapa en dynamisk mötesplats med ett program som är både angeläget och mångfasetterat. Temat för konferensen är mentalisering och mentaliseringsbaserad behandling och hur vi alla tänker och teoretiserar kring detta. Konferensens innehåll ska vara anpassat till utmaningarna I det dagliga yrkeslivet, med möjlighet att lyfta frågorna till en mer generell nivå.

Bakgrund

(hämtat från Nordisk Mentaliseringskonferens webplats, http://www.mentalisering.se)

MBT-behandlingen skapades som en behandlingsform för personer som lider av borderlinepersonlighetssyndrom. Idag omfattar mentalisering och mentaliseringsbaserad behandling så mycket mer. Vi välkomnar bidrag från alla olika inriktningar och traditioner så länge det finns ett mentaliseringsfokus. Vi vill ha en positivt undersökande atmosfär i alla möten.

Den engelske psykoanalytikern Peter Fonagy, som är mentaliseringsteorins viktigaste namn, brukar definiera mentalisering som holding mind in mind, det vill säga att vara medveten om medvetandet eller kanske att ha tankarna och känslorna i åtanke.

God mentaliseringsförmåga fungerar som något av ett vaccin mot psykiska problem, och bristfällig mentaliseringsförmåga ökar risken för att vi ska må dåligt psykiskt. Alla typer av effektiv psykoterapi bygger till en del på att de förbättrar mentaliseringsförmågan. Peter Fonagy har dessutom tillsammans med psykiatern Anthony Bateman utvecklat mentaliseringsbaserad terapi, MBT, ett behandlingspaket som består av individualterapi, gruppterapi och psykopedagogik och fokuserar på att förbättra klienternas mentaliseringsförmåga. Till att börja med användes MBT för att hjälpa människor som lider av borderline personlighetsstörning; på det området räknas MBT nu som evidensbaserad behandling. Efter hand har det även utvecklats mentaliseringsbaserade behandlingsprogram för en rad andra typer av problem, bl.a. självskadande, ätstörningar, missbruk, trauma och depressioner. Det finns också mentaliseringsbaserad barnterapi, familjeterapi, parterapi och miljöterapi. Eftersom mentalisering är en så central mänsklig förmåga har man under de senaste åren även prövat att använda mentaliseringsteorin utanför sjukvården och terapirummen, bl.a. inom föräldrautbildning, ledarskapsutveckling och pedagogik.

Du kan läsa mer om konferensen på www.mentalisering.se