Behandlingsfamiljedagar stärker yrkesrollen

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #2

_MG_1198

Förra året arrangerade Tjust Behandlingsfamiljer för första gången en Behandlingsfamiljedag. Liknande dagar har sedan många år arrangerats för vår behandlingssamordnargrupp och psykologgrupp, men i denna form är behandlingsföräldrarna inbjudna och fokuset ligger på att genom utbildning och erfarenhetsutbyte familjerna emellan, stärka deras yrkesroll.
Behandlingsfamiljedagar har sedan starten arrangerats ytterligare tre gånger i Vimmerby och Västervik och är något som fallit väl ut bland behandlingsföräldrarna. Den första träffen hade temat att vara ”förälder” till någon annans barn, då känslor, tankar, dilemman och upplevelser ur vardagen diskuterades gemensamt. Ett annat tema har varit ”Big five” – hur familjerna tänker kring sitt arbete utifrån de fem begreppen tillgänglighet, lyhördhet, acceptans, samarbete och familjemedlemskap.

Vardagligt samspel det starkaste verktyget

Vid den senaste träffen var temat ”Vad är behandling?”. Temat tog sin utgångspunkt från litteraturen, särskilt böckerna Vi är våra relationer (Wennerberg 2010), Miljöterapiboken (Skårderud 2014) och Mentaliseringsboken (Wallroth 2014). Behandlingen hos våra familjer sker i mycket stor omfattning genom familjens vardag. Bl.a. diskuterades att tämligen ordinära situationer och händelser är för majoriteten av de unga utmaningar – gällande deras självbild, deras tro på dem själva, deras funktion tillsammans med andra och deras förväntningar och rädslor på omvärlden. Att tillsammans med andra få utforska, pröva, uppleva motstånd och framgång sker genom samspel. Enbart att vistas i en miljö som är annorlunda och baserad på andra funktioner och sociala grunder än den ursprungliga, kan vara behandlande i sig. Om vi därtill ökar behandlingsfamiljernas lyhördhet, förståelse för den enskildes behov och svårigheter, och därmed medvetet riktar och bedriver arbetet gentemot den unga, så är familjernas vardag det absolut starkaste behandlande verktyget i vårt förråd.

Återkommande inslag

Mycket av detta vardagliga samspel har tydliga strukturella grunder i miljöterapi, inom Vägledande samspel och i det mentaliseringsbaserade arbetssättet. Dagarnas syfte är att göra arbetet som familjerna utför synligt och begripligt för att stärka deras känsla och förståelse av sin kompetens. Dagarna är ett av flera återkommande inslag i den repertoar av stöd, vägledning och handledning som Tjust Behandlingsfamiljer bedriver. Inför kommande behandlingsfamiljedagar finns flera förslag på teman, exempelvis ”Beslutsprocesser inom socialtjänsten”.