I relationen skapas tilliten
– internutbildning om anknytning

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #2

boy-447701-croppedDen 10 mars höll två av psykologerna på Tjust Behandlingsfamiljer, Jenny Sylvan och Åsa Sandberg Pfannschmidt, en förmiddagslång föreläsning om anknytning för behandlingsföräldrar och kontorspersonal som tillhör Västerviks och Vimmerbys kontor.
Anknytningsteorin är en del av Tjust Behandlingsfamiljers värdegrund, och då våra placerade barn alltid har med sig anknytningsbrister i någon form, är det ett ständigt aktuellt tema som vi återkommer till i våra föreläsningar.

Dagens föreläsning syftade till att ge en tillbakablick i den starka överlevnadsmekanism som ligger till grund för anknytningsteorin, samt att förmedla en bild av hur anknytningen hos barnet kan bli beroende på om den är trygg eller otrygg. Förmiddagen varvades med teori, en samtalsövning, några filmklipp och lite högläsning. Målet med föreläsningen var att ge en inblick i hur anknytningen påverkar oss i vardagen och påvisa att det dagliga mötet med barnen och ungdomarna är ett led i att få dem att kunna utveckla nya, trygga anknytningsmönster. I relationen skapas tilliten.