Mentaliseringsbaserad miljöterapi i familjehem

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #2

Sedan drygt tre år tillbaka har Tjust Behandlingsfamiljer utvecklat sitt behandlingsarbete mot mentaliseringsbaserat arbete i våra behandlingsfamiljer, såväl som inom organisationen i övrigt. Vi betraktar behandlingsarbetet som pågår i våra behandlingsfamiljer som miljöterapi/miljöterapi i familj. Att se familjehem, eller behandlingsfamiljer som det heter hos oss, som en plats där miljöterapi kan bedrivas kan te sig som en ny tanke. För drygt ett år sedan publicerades Miljöterapiboken – mentalisering som holdning og handling (MBT-M) av Finn Skårderud och Bente Sommerfeldt (än så länge ej utgiven på svenska). Vi på Tjust Behandlingsfamiljer upplever att den beskriver behandlingsarbete såsom vi vill att det ska bedrivas hos oss, trots att den mer beskriver traditionella arenor för miljöterapi såsom behandlingshem och psykiatriska vårdavdelningar.

Relationer i fokus

Vad är då mentaliseringsbaserad miljöterapi? Författarna menar att det centrala är att den miljöterapeutiska huvuduppgiften hela tiden är att främja mentalisering. I MBT-M är miljöterapi relationsbehandling, och miljöterapins viktigaste fokus är att använda relationer för att reparera relationsskador. De barn och unga som placeras inom Tjust Behandlingsfamiljer placeras förstås av olika skäl, men genomgående kan man säga att det är av komplexa skäl och att problematiken är komplex. Med få undantag är det fråga om unga med en allvarlig anknytningsproblematik, som har lett fram till att mentaliseringsförmågan inte kunnat utvecklas tillräckligt.

I vardagen

I det vardagliga livet i en behandlingsfamilj försiggår både samspel och samtal. Det är själva vardagen som rymmer möjligheten att bedriva miljöterapi genom spegling, systematisk reflektion men också genom att den vuxne är öppen med sig själv. För att kunna arbeta miljöterapeutiskt krävs också mer – Skårderud och Sommerfeldt menar att det krävs en etisk medvetenhet om att miljöterapi är en högriskaktivitet (!), en rimlig och genomtänkt praxis och inte minst en teori och ett språk som hjälper oss att förstå både oss själva, dem vi arbetar med och som samtidigt rymmer de irrationella och primitiva som finns inom och mellan oss.

Jag vill avsluta med några fina citat från boken:
”Det som bäst kan lugna en orolig människa, är en annan människa.” / Skårderud & Sommerfeldt
”Jag tänker, därför är jag.” / Descartes
”Jag är, därför att du tänker på mig.”/ Peter Fonagy

Anna-Karin Åkerman, Tjust Behandlingsfamiljer
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi samt doktorand vid Linköpings universitet