Aktuell forskning – kan man förbättra sin reflekterande förmåga genom utbildning?

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #3

aktuell-forskningProgrammet The Family Minds (FM) är ett psykoedukativt och interaktivt program som bygger på mentaliseringsbaserad familjeterapi, framtaget för att ge stöd till familjehem. Genomförda studier om FM kan utveckla familjehemsföräldrars reflekterande förmåga, alltså deras verbala mentaliseringsförmåga, visar på resultat att förmågan förbättrats efter utbildningen.

Tjust Behandlingsfamiljer har allt sedan starten för drygt 10 år sedan utbildat all personal i ICDP, Vägledande samspel. Utbildningen sker i grupp och innehåller undervisning, gruppövningar och hemläxor som varvas. Flera av övningarna syftar till att väcka känslor på ett både lekfullt och personligt sätt, med syftet att öka lyhördhet och samspelsförmåga. Detta är väldigt snarlikt innehållet i utbildningar som syftar till att öka mentaliseringsförmågan tycker vi, men för 10 år sedan var inte mentaliseringsbegreppet etablerat.

Risk för sammanbrott

Det är välkänt att familjehemsplacerade barn och ungdomar löper större risk att utveckla komplexa och svåra känslomässiga och beteendemässiga problem. Många familjehemsföräldrar kämpar för att förstå det placerade barnet och kämpar för att få hjälp. Problemen kan allt för ofta leda till slitningar som leder till sammanbrott i placeringen, och barnet eller den unge har då fått vara med om ännu en uppslitande separation. Barnet har fått ännu en erfarenhet av att relationer inte håller, att vuxna inte orkar med en, och lämnas kanske ännu mer sårbar än tidigare.

The Family Minds

För att ge stöd till familjehem har programmet The Family Minds (FM) utvecklats. Det är ett psykoedukativt och interaktivt program som bygger på mentaliseringsbaserad familjeterapi och innehåller föreläsningar, gruppövningar och hemläxor. Omfattningen är inte så stor, endast nio timmar. Forskarna Anne-Sophie Bammens och Tina Adkins vid Anna Freud Centre i London samt Julia Badger vid Oxford university studerade om FM kunde utveckla familjehemsföräldrars reflekterande förmåga, alltså deras verbala mentaliseringsförmåga. En grupp föräldrar erhöll FM och en kontrollgrupp erhöll föreläsningar om trauma och anknytning. Det visade sig att den grupp som fått FM, som alltså tränat sin reflekterande förmåga och fått lära sig mer om mentalisering, till skillnad från den andra gruppen, hade förbättrat sin reflekterande förmåga. Skillnaden mellan gruppernas reflekterande förmåga gick inte att förklara på något annat sätt. Givetvis behöver fler studier göras för att man säkert ska kunna påstå att den här typen av utbildningar gör skillnad för placerade barn, men resultatet är upplyftande!

Utbildning för våra behandlingsfamiljer

Tjust Behandlingsfamiljer har börjat hålla psykoedukation i grupp om mentalisering för våra behandlingsfamiljer. Utbildningstillfällena innehåller också olika övningar och möjligheter till diskussion. Det verkar som om det kommer mer och mer stöd i forskningen för att mentalisering och reflekterande förmåga verkligen är något centralt och verksamt för att hjälpa barn och unga inom familjehemsvård.

Referens: Bammens, A-S, Adkins, T. & Badger, J. (2015) Psycho-educational intervention increases reflective functioning in foster and adoptive parents. Adopting &fostering. Vol.39(1), 38-50.