Diplomerad Vägledare, nivå 2

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #3

Inom Tjust Behandlingsfamiljer utbildas all personal, oavsett profession, i Vägledande Samspel nivå 1 och nivå 2. Utbildning i Vägledande Samspel är en av verksamhetens hörnstenar, syftet är att alla personalgrupper skall ha en gemensam utbildningsbas vilket skapar en förenad syn på samspel med barn och bidrar till en teoretisk bas samtidigt som utbildningen belyser vikten av att fånga barns behov, uttryck och önskan om samspel.

Vid kontoret i Vimmerby har utbildningen utförts under ca två år (ett år/nivå). Kursdeltagare har varit behandlingsfamiljer, behandlingssamordnare, psykologer och platschefer i samma utbildningsgrupp. Moment i utbildningen har varit allt från teoretiska litteraturstudier, flertalet samspelsövningar och videofilmningar med kursdeltagarna i samspel med barn. Som en röd tråd ligger gruppens reflektioner i att uppmärksamma barns behov och uttryck samt att stärka den vuxnas psykosociala komptens att fungera i samspel med barn.

 Skapa och upprätthålla goda relationer

Vägledande Samspel utvecklades i Norge omkring 1985 av Karsten Hundeide och Henning Rue. Det är ett riktat program i syfte att skapa och upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn. Programmet är grundad i FNs barnkonvention och har sina teoretiska rötter i anknytningsteorin (Bowlby, Ainsworth m.fl), modern utvecklingspsykologi (Stern, Trewarten m.fl) och förmedlad inlärning (Vygoskij m.fl). Det är mycket glädjande att ännu del av personalgruppen nu har genomgått denna gemensamma utbildning för att öka lyhördheten i samspel och för att medvetandegöra kraften och de växande möjligheterna som ett gott samspel utgör. Under hösten 2016 kommer en ny utbildning (nivå 1) att starta för den personal som anställts under föregående år.