Föreläsning på Nordisk Mentaliseringskonferens 2016

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #3

Den 26-27 maj gick Nordisk Mentaliseringskonferens av stapeln, den tredje sedan starten 2012 och denna gång förlagd till Stockholm. Förutom flera internationellt kända föreläsare stod även Tjust Behandlingsfamiljer för en uppskattad föreläsning.

Visionen för konferensen var att skapa en dynamisk mötesplats med ett både angeläget och mångfasetterat program. Temat var mentalisering och mentaliseringsbaserad behandling och hur vi tänker och ibland teoretiserar kring detta. Innehållet var anpassat till utmaningarna i det dagliga yrkeslivet, men med möjlighet att lyfta frågorna till mer generell nivå. Mötena var läromöten, där vi ibland skulle lära av varandra i t.ex. en klinisk mötesplats, ibland av en föreläsare, som gick in i diskussion med åhörarna kring sitt föredrag för att därigenom skapa en positivt undersökande atmosfär. För oss på Tjust Behandlingsfamiljer kändes det då helt naturligt och rätt att deltaga i detta.

Kända föreläsare

Flera internationella föreläsare var på plats, så som Anthony Bateman, professor och psykoterapeut vid Anna Freud Center i London och som är en av grundarna av MBT, Trudie Rossouw, barn- och ungdomspsykiatriker i London, Morten Kjölbye, chefsläkare i Nordjylland och klinisk lektor i psykiatri i Aalborg, Bente Sommerfeldt, klinisk psykologspecialist vid Institutt för mentalisering och som tillsammans med Finn Skåderud gett ut ”Miljöterapiboken. Mentalisering och holdning och handling”, samt Finn Skåderud, psykiatriker, författare och professor vid Universitetet i Oslo.

Föreläsning av Tjust Behandlingsfamiljer

Ett flertal av Tjust Behandlingsfamiljers medarbetare deltog i konferensen, varav två föreläste om implementering och praktik av MBT i arbetet med familjehemsplacerade ungdomar. Det var psykolog Rikard Kvist samt psykolog/psykoterapeut Charlotte Lindwall. Syftet med föreläsningen var att ge en bild av hur det kan gå till när ett teoretiskt förhållningssätt som mentaliseringsteorin förs in i en komplicerad kontext som den inom Tjust Behandlingsfamiljer. Föreläsningen försökte svara på frågor som: hur gjorde vi, varför gjorde vi som vi gjorde, vad lärde vi oss och vilka frågor brottas vi fortfarande med?

Inspirerande

Vi ville också försöka ge en bild av hur det är att arbeta med ungdomar i grupp, vilka fallgropar finns det och vilka möjligheter? Med föreläsningen ville vi försöka inspirera genom att konkret berätta om vår praktik när det gäller MBT i grupp för familjehemsplacerade ungdomar där ambitionen var att förmedla de dilemman som det innebär att arbeta med ungdomar, men också sprida vidare den energi som det ger oss terapeuter av att träffa den här gruppen! Förhoppningen var att väcka tankar och frågor runt temat som hjälper oss alla att koppla praktik med teori, att hjälpas åt att mentalisera. Trots att vi hade vårt föreläsningspass på fredagseftermiddagen så var det många intresserade som dök upp. Upplevelsen var att vi kunde förmedla våra goda erfarenheter av implementeringsprocessen och av att praktisera MBT både när det gäller behandling av våra unga men också som ett medvetet förhållningssätt i verksamheten, på ett lättillgängligt och förhoppningsvis inspirerande sätt.