Tjust Behandlingsfamiljer föreläser på Socionomdagarna

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #4

Ett flertal av Tjust Behandlingsfamiljers medarbetare kommer delta på Socionomdagarna 15-16 /11. Vi kommer finnas tillgängliga dels vid vår monter men också via en föreläsning om hur vi arbetar för att implementera Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) i vårt arbete. Passa på att träffa oss och fråga mer om verksamheten eller lyssna på psykolog Rikard Kvists samt psykolog/psykoterapeut Charlotte Lindwalls föreläsning om implementering och praktik av MBT i arbetet med familjehemsplacerade ungdomar.

Erfarenheter och inspirerande exempel

Syftet med föreläsningen är att ge en bild av hur det kan gå till när ett teoretiskt förhållningssätt som mentaliseringsteori förs in i en komplicerad kontext som den inom Tjust Behandlingsfamiljer. Föreläsningen besvarar frågor som ”hur gjorde vi, varför gjorde vi som vi gjorde, vad lärde vi oss, vilka frågor brottas vi fortfarande med”, och vi berättar hur det är att arbeta med ungdomar i grupp och vilka fallgropar och möjligheter det finns. Vi vill också sprida vidare den goda energi som det ger oss terapeuter av att träffa den här gruppen. Målet är att väcka tankar och frågor runt temat som hjälper oss alla att koppla praktik med teori, att hjälpas åt att mentalisera, och att förmedla våra erfarenheter på ett lättillgängligt och inspirerande sätt. Väl mött!