Utveckling av vårt kvalitets- och ledningssystem

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #4

Sedan i våras arbetar vi med att omarbeta vårt kvalitets- och ledningssystem. Syftet är att få ett mer hjälpsamt system som kan ge stöd åt den enskilda medarbetaren i de olika delarna i behandlingsprocessen. Målet är att underlätta det administrativa arbetet i olika delar och skapa mer tid för personliga möten.

Lättillgängligt och ger ökad överskådlighet

Alla rutiner och dokumentmallar är numera lättillgängliga när de behövs. Systemet hjälper till att skicka påminnelser vid olika moment som skall utföras, eller om någon rutin har uppdaterats och man behöver läsa in sig på något nytt. Systemet förenklar också egenkontrollen och uppföljningsarbetet genom att det blir mer överskådligt och lättare att sammanställa. Vår förhoppning är att de nya systemen ska ha burit frukt fram till vintern 2017, för att därefter ev. gå vidare med kvalitetscertifiering.