IEDTA 2016 Conference

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #5

psykoterapikonferens– en kort rapport från en psykoterapikonferens

I Amsterdam hölls 3-5 november en internationell psykoterapikonferens. Det var föreningen för affektfokuserade psykoterapiformer som hade konferens, International Experiental Dynamic Therapy Association (IEDTA). Rubriken för konferensen var denna gång ”Overcoming treatment resistant depression – the power of emotion”.

På Tjust Behandlingsfamiljer erbjuder vi alla barn och ungdomar, där vi bedömt det som rätt behandlingsinsats, individualpsykoterapi, varför vi ser det som viktigt att följa utvecklingen och forskningen även inom psykoterapiområdet. Vid vår senaste uppföljning framkom att 80% av de barn och unga som är placerade inom vår verksamhet går i psykoterapi, en siffra vi är stolta över med tanke på att många av våra ungdomar har svårt att våga sig in i en sådan kontakt över huvud taget.

Världsledande forskare och psykoterapeuter

Olika psykoterapiformer presenterades vid konferensen och framför allt visade flera världsledande forskare och psykoterapeuter upp sig och sina klienter på autentiska filmer från psykoterapirummet, vilket upplevdes väldigt generöst och lärorikt. Det gemensamma var att alla metoderna fokuserar på känslor och affekter, och vikten av att känslorna upplevs och bearbetas tillsammans med terapeuten i terapirummet. De flesta inslagen handlade om psykoterapi med vuxna, men även barnpsykoterapi och familjeterapi presenterades. ¨

Basbehov

Under konferensen informerade också organisationen Monene om ett hjälpprojekt för gatubarn i Kinshasa. IEDTA:s president, Kristin Osborn, påminde oss deltagare om att grunden för psykisk utveckling och välmående är trygghet, omsorg och kärlek, och att basbehov inte enbart handlar om mat och tak över huvudet, utan att vi också har emotionella behov som måste tillgodoses.

Anna-Karin Åkerman
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi vid IBL, Linköpings universitet