Utbildning i MBT och MBT-A på Norrköpingskontoret

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2016 - #5

mbt-mbtaMBT, Mentaliseringsbaserad terapi, är en metod som teoretiskt grundar sig på anknytningsteori och den forskning som finns inom det fältet. Utifrån anknytningsteori har flera forskare föreslagit att förmågan till relation är starkt förknippat med hur väl en person kan reflektera kring sina egna och andras inre tillstånd. Mentalisering kan beskrivas som förmågan att se sig själv utifrån och andra inifrån. MBT är en evidensbaserad metod med gott stöd både för patienter med Borderline och i arbete med ungdomar. MBT-A är namnet på metoden som riktar sig specifikt till ungdomar. Arbetet med ungdomar kräver dock mer forskning då enbart fåtal studier ännu är utförda.

Mentaliseringsförmåga

För att kunna gemensamt applicera detta i arbetet med familjerna i vår verksamhet har nu de flesta av kontorspersonalen i Norrköping gått MBT-utbildning på Karolinska vilket ger oss en gemensam ram för vårt teamarbete liksom arbetet med familjerna och barnen. Termerna blir högst levande på kontoret och en hjälp till god kommunikation. Innehållet i utbildningen på Karolinska har i stort upplevts som mycket relevant och positivt utifrån att de ungdomar vi arbetar med oftast upplevt anknytningstrauman och därmed har svårt för att mentalisera. De påverkar även oss och familjerna utifrån denna brist vilket gör vår egen mentaliseringsförmåga särskilt viktig.

MBT-A

Vår psykolog Miriam Fohlin har även genomgått en kurs vid Anna Freud Center i London, hållen av några av grundarna till MBT. Till skillnad mot kursen vid Karolinska riktar sig denna direkt mot arbete med unga (MBT-A) och det finns inget krav på specifik diagnos. I behandlingen krävs inte gruppdeltagande, istället är rekommendationen att den unges familj involveras genom MBT-f, parallellt med individualterapi. Det ligger ett mindre fokus på psykoedukation som istället rekommenderas ges individuellt snarare än i gruppformat som för vuxna. För vissa grupper deltar dock ungdomar även i grupp, t.ex. om de är inlagda på sluten avdelning.

Skräddarsydda insatser

Det finns därmed betydande skillnader i vad som rekommenderas för ungdomar och vad som rekommenderas för vuxna, som inte tas upp i utbildningen på Karolinska. Att ha tillgång till både klassisk MBT och MBT-A gör att vi kan skräddarsy framtida insatser riktade till familjer och ungdomar utifrån deras specifika behov. Eftersom MBT är en metod som ursprungligen är framtagen för arbete med personer med Borderline-diagnos är det troligt att vi behöver göra anpassningar som mer påminner om MBT-A eller en kombination av de båda.