Introduktion i MBT
för behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2017 - #1

Som ett led i vår implementering av Mentaliseringsbaserad Terapi, MBT, har våra Behandlingsfamiljer gått en introduktion i den psyko-edukativa delen av MBT. Jönköpingskontoret har utbildat sin kontorspersonal i MBT under uppstartsåren och planerar nu för att starta en MBT-grupp för ungdomar. För oss på Tjust Behandlingsfamiljer är det viktigt att vi skapar en förståelse för våra behandlingsprocesser i alla led och därför har våra familjer fått en grund i Mentaliseringsbaserat arbete.

Film och rollspel som hjälpmedel


Vid våra utbildningstillfällen har vi utgått från anknytningsteori för att skapa förståelse för barns sätt att utveckla mentaliseringsförmågan. Vi har använt filmen ”Insidan ut” för att tydliggöra exempel på mentaliseringsförmåga och genom rollspel visat hur olika situationer kan förstås utifrån ett mentaliseringsperspektiv. Våra familjer har också fått prova på att rollspela och bli bemötta med ett mentaliserande förhållningssätt. Delar av denna utbildning kommer vi även att ge till de ungdomar som blir aktuella för en MBT-inriktad gruppterapi, och då är det väsentligt att alla i behandlingsteamen har en grundkunskap om vad ett mentaliserande förhållningssätt innebär.