Föreläsning om affekter

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2017 - #2

happy

 

All personal hos Tjust Behandlingsfamiljer utbildas i ICDP (Vägledande Samspel) och för tillfället utbildas ett femtontal anställda internt av våra egna utbildare Fredrica Klein och Cathrine Grönqvist. Som del i ICDP-utbildningen gås också mer renodlat psykologiska begrepp och tankar igenom, som anknytnings- och affektteori. Rikard Kvist, en av våra psykologer, höll nyligen en föreläsning om affekter för deltagarna.

Känslomässiga och kroppsliga reaktioner

Rikard kallar affekter lite slarvigt men träffande för ”biologiskt programmerade känslor”. Med affekter menas nämligen den grunduppsättning sammanvävda känslomässiga och kroppsliga reaktioner vi har med oss från födseln, dvs som vi har nedärvda i vårt DNA. Detta innebär att denna grundläggande palett av känslor uttrycks på samma vis över hela världen, oavsett kultur, ålder, kön osv. Skam ser likadant ut vart vi än vänder oss i världen, likaså sorg, ilska och alla de nio grundaffekterna som Silvan Tomkins började skriva om för runt femtio år sedan. Eftersom affekter är en sådan integrerad och grundläggande del av vår organism blir dessa essentiella att förstå oss på om vi sedan vidare vill försöka förstå oss på psykologisk utveckling och beteenden i en senare tid i livet. Till exempel varför det är konstruktivt att kommunicera på ett sätt, men inte ett annat, eller varför Kalle inte bara kan skärpa sig och sluta bråka i skolan.

Nio affekter

Affekterna är alltså kort och gott ett basalt kommunikationssystem både med organismen själv, men även till dess omgivning om vad den har för grundläggande behov. Affekternas funktion är att orientera oss, från faror till glädjeämnen – att hjälpa organismen överleva. De nio affekterna som Silvan Tomkins beskrev är Glädje, Nyfikenhet, Överraskning, Sorg, Skam, Rädsla, Ilska, Äckel och Avsky. Som exempel är glädjens metabudskap ”Det här känns bra, fortsätt med det här”, medan skammens metabudskap är mer ”Nu har du gjort bort dig i gruppens ögon, få det skamliga att försvinna”. Kom ihåg att affekterna uttrycks på samma vis över hela världen, men vad som väcker dem skiftar med olika kulturella erfarenheter. Nalle Puh har ett bra tips kring hur skam kan hanteras: ”För att visa att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger liksom för att motionera sig”.

Smittande

Under föreläsningen visade Rikard många exempel genom historier, bilder och filmer kring hur vi som människor reagerar och gör i olika situationer utifrån våra affekter. Att dela en affektföreläsning på detta sätt är ett effektivt sätt att lära sig om affekter på grund av en av många gemensamma drag de har, i detta fallet att de ”smittar”. Har du någonsin suttit i ett sällskap där någon börjar skratta kluckande och du plötsligt finner dig själv sitta och skratta du med, utan att riktigt veta varför? Då har du nog blivit ”smittad” av affekten glädje. Så blev det också när exempel på de olika affekterna visades genom filmklipp under föreläsningen där deltagarna genom varandras affektpåslag fick känna på de olika affekterna som glädje, sorg, ilska osv tillsammans.

Videoklipp med exempel på några olika affekter:

Glädje: https://www.youtube.com/watch?v=vC8gJ0_9o4M

Skam: https://www.youtube.com/watch?v=-mL5Q86Vld0

Sorg: https://www.youtube.com/watch?v=1OX1hBwNCJc

 

ICDP (Vägledande Samspel) behandlar grundläggande frågor och tankar kring kommunikation och hur vi kan förstå oss själva och varandra på ett gott sätt i en större kontext. ICDP utgår från en salutogen utgångspunkt där fokus ligger på omsorgsgivaren och hur utveckling av oss själva borgar för att hjälpa också andra att utvecklas. Alla anställda får gå programmet i syfte att rusta oss att tillsammans härbärgera de ofta svåra processer och känslor som väcks i arbetet runt barnen och ungdomarna som placeras hos Tjust Behandlingsfamiljer.