Hur kan vi arbeta med mentalisering i familjehem?

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2017 - #2

I Sverige är det, vad vi känner till, ännu inte så vanligt att man arbetar systematiskt med att främja mentalisering i familjehemsvård. På Tjust Behandlingsfamiljer har vi arbetat med detta sedan 2013 och utvecklar det löpande i vår verksamhet. Glädjande nog pågår implementering av mentaliseringsbaserat arbete i familjehem (MBT Foster och Reflective Fostering Care) i Storbritannien genom Anna Freud Center. Även forskning pågår om effekter av programmet.

Nyckelkomponenter

Reflective Fostering Care är ett utbildningsprogram som vänder sig till fosterföräldrar till barn mellan 4 och 11 år, och som innehåller både utbildning i grupp och handledning. Innehållet är praktiskt med övningar och diskussioner men även teoretiskt. Dr Sheila Redfern vid Anna Freud Center beskriver nyckelkomponenterna för att främja mentalisering i familjehemsvård:

  • Främja nyfikenhet på andra och på sig själv.
  • Öka medvetenheten om sin egen påverkan på andra, och på sig själv.
  • Förstå att det är svårt att förstå sig på andras sinne, andras inre liv.
  • Göra det möjligt att ta olika perspektiv.
  • Göra det möjligt att bygga tillit så att vi kan förstå var andra kommer ifrån och bär med sig.
  • Möjliggör utveckling av ett cohorent narrativ om ”vad som pågår”, dvs. att kunna skapa sig en begriplig sammanhängande historia.

Programmet syftar till att hjälpa familjehemsföräldrar att kunna bära barnet i sitt sinne, i sitt ”mind”, att bygga en stark relation till barnet och erbjuda stabilitet i placeringen. I nästa led kan det hjälpa barnet att i sin tur utveckla sin mentaliseringsförmåga. Vi får inte glömma bort att de barn som familjehemsplaceras, i synnerhet inom Tjust Behandlingsfamiljer, kanske aldrig erfarit trygghet. De kanske aldrig har erfarit att ha blivit tänkta om eller blivit känslomässigt intonade på ett bra sätt av sina närmaste. Vidden av detta är nästan svår att ta in och det är lätt att en värjer sig. Desto större behov att stötta och hjälpa familjehemsföräldrar att orka fortsätta mentalisera om barnen, att hålla ut även när det känns mörkt.

/Anna-Karin Åkerman
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet