Kvalitetsrapport 2016 visar på goda behandlingsresultat

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2017 - #3

kvalitetsrapport

Varje år sammanställer vi behandlingsresultat och kvalitetsarbete från vår verksamhet för föregående år. Nu när vi summerar 2016 års arbete kan vi glädjande konstatera att vårt ihärdiga utvecklingsarbete av bl.a. våra arbetssätt ger resultat och att behandlingsresultaten fortsätter att förbättras.

Genom en uppföljning gjord av SSIL – För vård och omsorg, ser vi också att våra uppdragsgivare skattar upplevelsen av vårt arbete högt. Vid en jämförelse med ca 140 andra institutioner får vi ett högre medelvärde, och vi är särskilt glada åt att Tjust Behandlingsfamiljer omnämns som ett bra exempel i regeringens utredning kring LVU-vård och nya placeringsformer. Att vår verksamhet står som modell för förslaget om behandling i familj känns extra bra.

Kvalitetsrapport 2016 är i skrivande stund under färdigställande och kommer framöver finnas tillgänglig i digital form på vår webbplats och i tryckt version.