Gunilla Nyström ny platschef i Norrköping

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2017 - #4

Gunilla_Nystr_mTjust Behandlingsfamiljer fortsätter utvecklingen i Norrköpingsregionen och strax före semestern tillträdde Gunilla Nyström tjänsten som platschef på vårt kontor i Norrköping.

Vi är glada att ha kunnat rekrytera Gunilla då hennes engagemang i de ungas välbefinnande och stora kompetens på området kommer att vara betydelsefullt i vårt arbete med att utveckla kontoret, vår satsning i Norrköping och vårt fortsatta utvecklingsarbete i företaget i stort. Gunilla kommer att ingå i vår ledningsgrupp. Vår och Gunillas grundsyn och värdegrund kring vad som är viktigt i arbetet med våra placerade barn och ungdomar och stödet till deras familjehem stämmer väl överens.

Välmeriterad

Gunilla är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har en lång erfarenhet från arbete med barn och ungdomars psykiska hälsa. Hon har tidigare arbetat psykoterapeutiskt och psykologiskt utredande med barn och ungdomar samt deras föräldrar vid sin tidigare psykologmottagning. Gunilla har även arbetat som handledare åt familjehem, elevhälsopersonal, lärararbetslag samt med olika konsultuppdrag åt socialtjänsten. Hon var under många år verksam som psykolog inom BUP och hade då uppdrag att arbeta med metodutvecklade behandling och utredning med fokus på barn och ungdomar inom socialtjänsten. En del av uppdraget bestod i att bistå socialtjänsten i deras bedömningar av barn och ungdomar genom barnpsykiatriska konsultationer. Gunilla är med sin erfarenhet i branschen ett välkänt namn i Östergötland med många nöjda samarbetspartners genom åren.