Tjust Behandlingsfamiljer medverkar på SKL-konferens

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2017 - #5

Den 21 november medverkar Tjust Behandlingsfamiljer på SKL, Sveriges Kommuner och Landstings konferens ”Barn och unga som är placerade – hur gör vi det bra?”. SKL vill belysa och lyfta fram olika placeringsformer som fungerar bra och Tjust Behandlingsfamiljer är inbjudna för att presentera sin verksamhet.

Konferensen tar fasta på de olika placeringsformer som finns idag, samt att gruppen placerade barn ökar och att behoven ser olika ut.

– Vi tycker självklart att det är väldigt roligt att SKL och Elisabeth Melin bjudit in oss, säger Fredrik Lindwall, VD och föreståndare på Tjust Behandlingsfamiljer, och fortsätter: Bakgrunden är nog, förutom våra goda behandlingsresultat, också LVU-utredningens förslag om en ny placeringsform, ”Behandlingsplacering i familj”. Vårt sätt att arbeta stämmer i stora delar med utredningens förslag.

Erfarenhet och forskning
Tjust Behandlingsfamiljer har arbetat med kraftigt förstärkt familjehemsvård i snart 15 år och med verksamhetens erfarenheter ser Fredrik Lindwall möjligheten att lyfta fram de delar som de ser som viktiga och centrala för att lyckas.

Tjust Behandlingsfamiljer bedriver dessutom ett pågående forskningsprojekt kring de placerade ungas upplevelser och utveckling under placeringstiden.

– De första resultaten börjar nu komma in och det är intressanta resultat som visar att de ungas egna upplevelser av sin problematik förbättras med tiden i verksamheten. Under föredraget på SKLs konferens kommer vi visa på vad vi tror är framgångsfaktorerna för de unga förklarar Fredrik Lindwall.

Du kan läsa mer om forskningsprojektet i artikeln Tjust Behandlingsfamiljer presenterar preliminära forskningsresultat.