Känslofyllt seminarie

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #1

cooperate-2924261Höstterminen 2017 avslutades för Västervikskontoret med ett seminarium i Vägledande samspel för behandlingsföräldrar, behandlingssamordnare samt psykologer på högskolecentrum i Västervik. Det blev en känslosam och intressant dag med en inbjuden gäst.

Temat för detta tillfälle behandlade ”begreppen” Zonen för den närmaste utvecklingen och Gyllene Ögonblick med fokus på att vara placerad i familjehem på Tjust Behandlingsfamiljer, ur barnets perspektiv. Till seminariet hade en tidigare placerad ungdom bjudits in av sin behandlingsfamilj för att berätta sin historia. Med hjälp av frågor från sina tidigare behandlingsföräldrar och behandlingssamordnare gav han en målande beskrivning av hur han upplevt och uppfattat saker, vilka känslor som väckts i honom och hur han förstått saker och utvecklats genom årens gång. Han beskrev vilka fördelar han sett med att få finnas inom Tjust Behandlingsfamiljers organisation, men också vad han önskat annorlunda.

Engagerande

Ett avbrott i ungdomens berättande gjordes för att i mindre grupper reflektera kring olika frågor. Temat gav tydligt engagerade och drivande diskussioner med en vilja till att skapa ytterligare förståelse för hur vi är, hur vi bemöter och hur vi uppfattas. Åhörarpubliken berördes mycket av den historia och beskrivning som förmedlades till dem och gav perspektiv på det arbete de gör i sin vardag. De gavs möjlighet att ställa frågor och var nyfikna både på hur killen har det idag och hur han utvecklats men också hur de själva kan utvecklas i sin yrkesroll och som medmänniska med barn som har det svårt i sin närhet.