Intressant och spännande boknyhet

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #2

Boken Relationella perspektiv på handledning har kommit ut i handeln vilket vi på Tjust Behandlingsfamiljer tycker är bra och spännande. Dels för att vi satsar på ett relationellt perspektiv i vårt arbete och i vårt stöd och handledning till våra behandlingsfamiljer. För oss känns det utvecklande och vi kan se konkreta fördelar i vardagsarbetet. För det andra tycker vi det är särskilt kul att boken blivit klar, eftersom en av våra psykologer är medförfattare till tre kapitel.

bokomslag

Relationella perspektiv på handledning betonar hur samspelet som uppstår mellan patient och terapeut, och även mellan terapeut och handledare, kan användas för att hjälpa patienten att tillfriskna och terapeuten att utvecklas. Boken grundar sig på teoretisk litteratur och empirisk forskning som i allt högre grad understryker relationens betydelse för såväl behandling som handledning. Kapitlen i boken tar upp frågor som relationella perspektiv på handledning av individuell psykoterapi, gruppbehandling, arbete med barn och ungdomar, socialt arbete, familjeterapi, läkares arbete, internetbaserade behandlingsinsatser och psykoterapiutbildning.

Relevant för alla former av behandlingsarbete där människor möts
Boken vänder sig till personer med olika yrkesbakgrund och teoretiska utgångspunkter och är relevant för alla former av behandlingsarbete där människor möts. Med hjälp av praktiska exempel illustrerar författarna hur relationella perspektiv kan användas och integreras i arbete med utmanande kliniska situationer för att öppna dörrar till förändring.
Redaktörer för boken är Rolf Holmqvist, professor emeritus i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, psykolog och psykoterapeut och David Clinton, docent i psykologisk medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm, forskningschef vid Institutt for spiseforstyrrelser i Oslo, psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker.