Vidareutbildning för behandlingssamordnare

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #2

office-594132Behandlingssamordnarna på Tjust Behandlingsfamiljer har nyligen genomgått kursen Handledning och handledningsmetodik på Jönköping University. Kursen är på 7,5 högskolepoäng och syftar till att utveckla förmågan att analysera och värdera sitt eget förhållningssätt i det handledande arbetet, utifrån etiska principer.

Kursen har också gett ökade teoretiska kunskaper om kommunikation, samtal och bemötande i handledningssituationen. Deltagarna har också fått möjlighet att omsätta teorin genom grupp och samtalsövningar.
– Kursen har varit värdefull för oss behandlingssamordnare för att i större utsträckning kunna möta de behov behandlingsfamiljerna har av handledning, berättar Walter Ambjörn, behandlingssamordnare på Tjust Behandlingsfamiljer.

Den ökade kunskapen gör att behandlingssamordnarna bättre kan handleda de behandlingsfamiljer som är knutna till Tjust Behandlingsfamiljer, vilket i förlängningen gynnar de barn och ungdomar som bor hos familjerna.