Seminarie om ADHD, trauma, anknytning – vad är vad?

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #3

mental-illness-2228312

Detta var titeln på en föreläsning Tjust Behandlingsfamiljers psykologer på Jönköpingskontoret höll för behandlingsfamiljer nyligen. ADHD, trauma och anknytning är begrepp man möter i många sammanhang och det finns fog för att sortera och klargöra kring dem.

Seminariet inleddes med att beskriva svåra livshändelser som potentionellt traumatiserande och vad det kan innebära. Därefter fortsatte föreläsarna att redogöra för s.k. komplex traumatisering som bl.a. uppstår som en följd av svåra barndomstrauman som vanvård, omsorgssvikt, övergrepp, upprepad misshandel eller vid upplevelser av krig.

Desorganiserad anknytning
Efterföljande ämne var desorganiserad anknytning och hur det kan ta sig uttryck hos barn. Föreläsarna poängterade att denna anknytningsproblematik inte bara innebär otrygghet för barnet, utan också kännetecknas av rädsla och stress hos barnet då den/de personer som finns till hands för skydd och trygghet, samtidigt är den/de som orsakat rädslan och stressen. Föreläsarna förklarade hur barnets utsatthet och de nämnda bristtillstånden under tidig ålder påverkar hjärnans utveckling och mognad.

ADHD
Sista ämnet på schemat var diagnosen ADHD (Attention Deficit, Hyperactivity Deficit) och föreläsarna klargjorde att den är en beskrivning av igenkännbara yttringar. Diagnosen tar inte ställning till teorier om orsaker, utan utgör ett stöd åt den kliniska bedömningen. Vidare betonade föreläsarna vikten av att istället tala om biopsykosociala orsaksförhållanden bakom beteenden så som bl. a svårigheter med koncentration och fokus, rastlöshet och impulsivitet. D.v.s. hur samverkar vår hjärnas sätt att fungera med miljön runt hjärnan – familj och skola som exempel. Föreläsarna konstaterar att utmaningen för alla som har ett ansvar och en möjlighet att arbeta med barn/ungdomar med psykisk ohälsa, är att ta oss tid –  försöka förstå och lyssna på barnet, inte reagera för kvickt på det som till synes uppstår. Anknytningstrauma med bristande tillit och bristande sociala färdigheter kan exempelvis förväxlas med ADHD.