Föreläsning om datorspel/tv-spel och mobilspel

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #4

Under hösten kommer en av Tjust Behandlingsfamiljers psykologer hålla en föreläsning och workshop kring dator/tv-spel och mobilspel tillsammans med behandlingsfamiljerna och samordnarna. Detta kommer sig av att alltfler frågor kring datorspel börjat dyka upp i vårt vardagliga arbete. Frågor som t.ex:

• Hur förhåller man sig till mängden speltid/skärmtid som ansvarsfull behandlingsförälder?

• Kan det vara farligt på olika sätt som barnen exponeras för våld, pornografiskt material eller andra upplevelser som de inte är redo för? Kan man bli beroende?

• Hur gör man när barnet vill spela ett spel som ”alla” kompisarna spelar, men som man själv är osäker på om det är lämpligt?

spel

Större förståelse och ökad kunskap

Psykologen som håller i föreläsningen har själv rört sig i datorspelens värld sedan barnsben och har själv både prövat på fördelarna med datorspel som lärande, glädje och delad gemenskap med andra, men också upplevt baksidorna med beroende och isolering som kan komma från skärmanvändandet.

Syftet med föreläsningen är först och främst att ge insyn i vad dator/tv-spel och mobilspel konkret är för något, så att en del av de fördomar många av oss bär på och rädslan för det vi inte alla gånger helt förstår, kan bedarra något. Föreläsningen ska också ge förståelse nog att själva kunna avgöra vilka frågor vi kan och kanske borde diskutera med våra barn runt spelandet och skärmtid.

Förhoppningen efter dagen är att vi alla ska känna större tilltro till oss själva och våra inre kompasser trots att vi kanske inte alla delar intresset av spelens fantastiska värld.