Bra skolresultat

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #5

chairs-chalk-chalkboard-159844

Skolgången har en stor betydelse för våra placerade barn och ungdomars framtid och vi lägger därför stor vikt av ett tätt samarbete med skolan, skolkontakten och fungerande skolgång för den unge. Skolresultaten är också ett delområde vi följer noggrant i våra behandlingsresultat. 
 Vi håller just nu på att utveckla våra tillvägagångssätt att följa upp skolresultaten, följande siffror är därför inte helt aktuella. Samtliga av de utskrivna har enligt 2014 års resultat bättre betyg i jämförelse med innan placering. 65% av de utskrivna har godkända betyg i alla kärnämnen. Vi ser dagligen att skolan utvecklas väl för de flesta av våra ungdomar, vi har därför ingen anledning att tro att resultaten skulle vara sämre idag.