Kvalitetsrapport 2017

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #5

Vi har nyligen blivit klara med vår Kvalitetsrapport för 2017 och kan glädjande konstatera att våra behandlingsresultat visar sig fortsatt framgångsrika.
I rapporten, som du i sin helhet kan ta del av via vår webbplats www.tjustbehandlingsfamiljer.se, konstaterar vi bland annat goda resultat för gruppen utskrivna. Normbrytande beteende har exempelvis minskat med 41% bland de utskrivna, medan depression minskat med 39%.
Forskning ger stöd för att våra insatser gör skillnad när det gäller de ungas egna upplevelser av sina problem och psykiska mående.
Delstudie
I samarbete med Linköpings Universitet har Tjust Behandlingsfamiljer inlett ett forskningsprojekt som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev. Arbetsnamnet är ”Effekter av anknytningsbaserad behandling i familjehem”. Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till ökad kunskap om barn och unga i familjehem då det är ett forskningsområde som är mycket eftersatt.
I en första delstudie har vi sammanställt resultat av ASEBA-skattningar som gjorts i vår verksamhet mellan åren 2008 och 2016. Resultatet visar att det finns en signifikant förbättring i de ungas självskattningar (YSR) efter 18 månaders behandling, och att behandlingseffekten är större efter 24 månader i behandling.
Högt betyg från våra uppdragsgivare
Under 2017 gjordes en undersökning av SSIL – För vård och omsorg, som visar att våra uppdragsgivare skattat vårt arbete högt. Vid en jämförelse med ca 140 andra verksamheter får Tjust Behandlingsfamiljer ett medelvärde på 8,3 av 10 möjliga, medan de övrigas medelvärde är 8,1.

Kvalrapport2017