Miljöterapi/miljöarbete – organisationen som växthusmiljö

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #5

Under två dagar i september var alla behandlingssamordnare, psykologer och några av behandlingsfamiljerna vid Tjust Behandlingsfamiljers kontor i Jönköping på miljöterapiutbildning i Göteborg. Utbildningen leddes av Erik Larsen, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och Professor Emeritus vid Högskolan i Sör-Tröndelag.

Han beskriver att de senaste årens metodfokusering har inneburit att själva organiseringen av institutionell behandling i sig har kommit i skymundan. Miljöterapin tillhandahåller en organisationsform av det vardagliga behandlingsarbetet baserat på en institution. Erik Larsen pekar på att denna kunskap också är användbar inom andra vårdformer. Centrala begrepp inom miljöterapin är bland annat struktur, organisering av tid och rum samt den formella och den dynamiska organisationen.

Testande av strukturen
Erik Larsen använder begreppen integrerade, desintegregrade och dåligt integrerade barn och ungdomar för att kategorisera deras förmåga att förstå sammanhang mellan känslor, tankar och beteende/handlingar. Den senare gruppen barn och ungdomar, som har stora svårigheter inom dessa områden och som är de vi ofta möter inom Tjust Behandlingsfamiljer, behöver en struktur som håller och som de kan testa. Först när detta är uppnått kan de ta till sig innehållet i behandlingen, menar Erik Larsen. Barnen och ungdomarnas ständiga testande av strukturen skapar mycket projektioner i den dynamiska organisationen, via miljöterapeuten till ledningen. Den formella organisationen behöver därför kunna härbärgera den dynamiska – detta är en förutsättning för att organisationen ska vara terapeutisk.

/ Jonas Linderholm, behandlingssamordnare